Marshall’s proces

Marshall’s zeer succesvolle benadering van executive development en coaching omvat een sterke nadruk op de betrokkenheid van stakeholders, implementatie van verandering en follow-up om groei in leiderschapseffectiviteit te meten. 

Leiderschapsgroei is pas groei als stakeholders ook daadwerkelijk effectiever leiderschap ervaren. Zoals Marshall het zegt: “Leadership Change and Coaching are simple but not easy!” 

Stakeholder Centered Coaching is een effectief, transparant, gestructureerd en tijd-efficiënt proces dat werkt als volgt:

A. Bepaal 1-2 Leiderschapsgroeigebieden die belangrijk zijn voor de leider en voor de organisatie

In overleg met de coach selecteert de leider 1-2 specifieke gedragsgebieden die belangrijk zijn voor zijn/haar leiderschapsgroei (bijvoorbeeld empowerment en besluitvorming).  Interviews en 360° leadership assessments worden gebruikt om de bovengenoemde focus te bepalen.

B. Leiderschapsgroei met betrokken stakeholders

De leider selecteert een handvol stakeholders, meestal de eigen manager, direct reports en collega’s.  Gedurende het coachingprogramma betrekt de leider deze stakeholders maandelijks bij het leiderschapsgroeiproces. De leider neemt de verantwoordelijkheid voor het implementeren van de verandering, de stakeholders nemen verantwoordelijkheid om het veranderingsproces te ondersteunen en deel te nemen.  Deze aanpak komt het team van de leider als geheel ten goede.

B1. Stakeholders betrekken bij het vastleggen van feedforward suggestie

Elke maand vraagt de leider de stakeholder om een paar praktische feedforward-suggesties te geven als het gaat om zijn / haar leiderschap groeigebieden.

B2. Maandelijkse actieplanning op basis van belanghebbenden

De leider stelt op basis van de feedforward suggesties van de stakeholders een maandelijks actieplan op.  Tijdens de coachingsessie werkt de leider aan vaardigheidsontwikkeling en aan het actieplan voor de komende maand.  Na de coachingsessie reageert de leider op de stakeholders en informeert hen over zijn/haar actieplan.

B3. Gedrag en perceptie veranderen door uitvoering in het dagelijks werk

Gedurende de maand voert de leider zijn/haar actieplan uit en laat de stakeholders door zijn/haar acties zien dat hij/zij werkt aan verandering om een effectievere leider te worden in de twee geselecteerde leiderschapsgroeigebieden.  De leider volgt op met de stakeholders om specifieke veranderingen zichtbaar te maken. Het implementeren van de veranderingen en het opvolgen hiervan met stakeholders verandert ook de perceptie van de stakeholders met betrekking tot de leider.

C. Perceptie is realiteit: Leiderschapsgroei meten op basis van de perceptie van stakeholders De coach heeft elk kwartaal contact met de stakeholders via een korte online enquête, om de perceptie van de stakeholders te meten met betrekking tot de verandering van effectiviteit van de leider in de twee leiderschapsgroeigebieden.  Deze “Leadership Growth Progress Review” wordt terug gerapporteerd aan de leider (en de sponsor), zodat de leider kan meten hoe de stakeholders zijn/haar leiderschapsveranderingsinspanningen hebben ervaren.  Dit onderzoek speelt ook een cruciale rol bij het waarborgen en meten van leiderschapsgroei voor de leider en de organisatie.

Verder praten of aan de slag? Plan een belafspraak rechtstreeks in de agenda van Sandra Geelink.